Moestuin cursus – Groei & Bloei

We gaan vol goede moed ook in 2024 weer een moestuincursus organiseren.

Het plan is als volgt: De cursus zal weer gehouden worden op het terrein van de EAV, de Eerste Apeldoornse Volkstuinvereniging aan de Landdrostlaan en wordt georganiseerd door Groei & Bloei Apeldoorn i.s.m. bovenstaande vereniging en de VTV-AZ, de Volkstuin Vereniging Apeldoorn Zuid.

De eerste les zal zijn op zaterdag 6 april, de volgende op 20 april en daarna iedere 1e zaterdag van de maand tot/met december.

Een cursusdag bestaat uit 1 uur theorie in het clubhuis van de EAV en daarna 1 uur praktijk op je eigen stukje grond van ong. 10 m2 dat beschikbaar wordt gesteld. Behandeld wordt o.a. bemesting, grondbewerking, wisselteelt, zaaien en poten, oogsten, bewaren, maar ook alternatieve teeltmethodes, composteren enz. 

We gaan ongeveer 20 verschillende soorten groente kweken in kleine hoeveelheden.

De kosten zijn € 95.-. Groei & Bloei leden en leden van de EAV en de VTV-AZ of diegene die daar op de wachtlijst staan betalen € 70.-  Daarvoor krijgt men 10 cursusochtenden met theorie en koffie/thee en praktijk op het eigen lapje grond van ongeveer 10 m2 plus al het zaai- en plantgoed en mest en beschermingsmaterialen voor de te kweken groenten.

Opgeven kan via Groei & Bloei Moestuincursus.