Tuindienst

De tuindienst wordt door leden uitgevoerd om het onderhoud van het complex in al zijn facetten op een zo gunstig mogelijke financiële basis te doen.

De tuindiensten worden uitgevoerd op zaterdagen in maart t/m september van 9.00 – 12.00 uur. Om 10.15 uur is er een koffiepauze om het een en ander te bespreken en elkaar beter te leren kennen. Er is 1 maand zomervakantie. Bij slecht weer dien je wel te komen, om na overleg te besluiten of de tuindienst al dan niet doorgaat.

Voor het indelen van de werkploegen wordt aan het begin van het jaar een rooster opgemaakt. Elk lid wordt twee keer per jaar ingedeeld voor de tuindienst. Het rooster wordt verzonden per mail of post.

Ontheffing van de tuindienst wordt verleend aan bestuurs- en commissieleden. Leden van 70 jaar en ouder hoeven geen tuindienst meer te doen, leden van 65 – 70 jaar worden één keer per jaar ingedeeld.

Ben je onverwachts verhinderd, dan wordt van je verwacht dat je je zo spoedig mogelijk afmeldt. Tot vrijdagavond 21.00 uur kan dit via de mail. Mocht je ziek uit bed komen, dan kan je je telefonisch afmelden: 06-12354383. Kom je niet op de aangegeven datum, dan wordt je na overleg ingedeeld voor een andere datum.

Voor afmelden en andere vragen kan je contact opnemen met de tuincommissie via het Contactformulier.