Tuincommissie

De tuincommissie heeft als taak het complex te onderhouden. Denk daarbij aan het clubgebouw, het bijgebouw en de grond,  bestaande uit graspaden, parkeergelegenheden en de bomen en struiken in de singels op het complex.

Taken van de  tuincommissie, naast het onderhouden van het complex, zijn:

  • tuinverhuur;
  • onderhoud pompen;
  • controle wisseling van gewassen;
  • bouwcommissie (bouwzaken);
  • controle onderhoud tuinen.

Het is belangrijk om het complex zo goedkoop mogelijk te onderhouden. De grote klussen worden meestal vrijwillig gedaan door de leden, mits de kennis aanwezig is binnen  de vereniging. Op die manier worden de kosten beperkt tot materiaalkosten. Dit houdt de contributie laag en maakt het huren van een volkstuin betaalbaar. Dat is het uiteindelijke doel van de vereniging.

De tuincommissie houdt ook in de gaten of elk lid zijn tuin goed kan blijven onderhouden. Het kan zijn dat iemand hiertoe tijdelijk niet in staat is, bijvoorbeeld door ziekte. Dit kan doorgegeven worden aan de tuincommissie, zodat er in dergelijke gevallen hulp geboden kan worden. Op deze manier ontstaat er geen overlast voor andere tuinders.