Wie zijn de bestuursleden van de EAV

Rik Huisken – voorzitter

Ik ben Rik Huisken en sinds 2023 de voorzitter van onze vereniging.

Ik tuinier vanaf 1995 op ons complex, en dit is mijn 2e tuin, de eerste was de helft kleiner. Mijn focus ligt op groente en fruit verbouwen op mijn tuin. De focus die ik heb als voorzitter is er zorg voor dragen dat iedereen zich veilig voelt op ons complex, dat het er netjes uitziet, dat waar nodig zaken worden verbeterd en dat we met plezier samen kunnen tuinieren.


Ronald Haverkamp – Algemeen bestuurslid

Ik ben Ronald Haverkamp en heb een moestuin vanaf 2006. Binnen het bestuur ben ik algemeen bestuurslid en vervul ik ondersteunende taken.


Gemma van der Spek – Algemeen bestuurslid

Ik ben Gemma van der Spek en tuinier sinds 2020, eerst naast mijn werk in spaarzame vrije tijd, na mijn pensionering wat vaker.

Mijn focus in de tuin ligt bij de permacultuur. Heel in het kort gaat het over bodemverzorging, niet spitten, mulchen en het delen van oogst en kennis.

De speerpunten in mijn bestuurswerk zijn: een streven naar een harmonieuze tuinvereniging met respect voor elkaars aanpak, principes en werk. Daarnaast werp ik samen met anderen een blik op de statuten en het huishoudelijk reglement.


Peter Ketting – Algemeen bestuurslid

Ik ben Peter Ketting, 47 jaar oud en ik ben lid sinds 6 november 2021.

Mijn beroep is timmerman bij mr-green, wij bouwen en faciliteren het kantoor van de toekomst.

Hobby’s : uiteraard de moestuin en ik heb een vw kever cabrio waar ik dit jaar weer wat meer mee wil gaan touren .

Wat ga ik doen binnen het bestuur: Ik zal het onderhoud van de verenigingsgebouwen op mij nemen. Daar naast hebben we een onderhoud team die deze klussen gaat aan pakken . Dus mocht je denken dat lijkt me leuk, meld je dan aan bij de onderhoud commissie (dit kan via het secretariaat). Want we kunnen altijd mensen gebruiken met twee rechterhanden maar ook links is geen probleem 😉


Monica de Borst – Penningmeester

Mijn naam is Monica de Borst en ben sinds kort lid van het bestuur in de functie van penningmeester.

Ik ben 59 jaar en tuinier sinds m’n 25e. Ik vind het heel leuk om samen met de overige leden van het bestuur te helpen om onze vereniging te laten groeien.


Ton Berenschot – ledenadministratie en algemeen bestuurslid

Inmiddels heb ik mijn eerste bestuursvergadering erop zitten. De allerhoogste tijd dus om mij voor te stellen aan de gehele vereniging!

Mijn naam is Ton Berenschot (1952), getrouwd met Jeannette en samen hebben we twee dochters en vier kleinkinderen. Ik ben geboren en getogen Apeldoorner en heb in verschillende wijken gewoond. Sinds mijn pensionering in 2019 wonen we in de wijk Zonnehoeve in een toekomstbestendige woning en zijn na de verhuizing gelijk lid geworden van de EAV.

Na mijn middelbare school en militaire dienst heb ik 45 jaar in verschillende functies in de ICT gewerkt, van operator tot hoofd rekencentrum en van consultant tot ICT-architect. Daarbij heb ik een aantal competenties opgedaan die ik hopelijk kan gebruiken als bestuurslid binnen de EAV. 

Het tuinieren heb ik van huis uit meegekregen, mijn ouders hadden een enorm grote fruit- en moestuin, waarin van alles in werd verbouwd. Met mijn broers en zussen hebben we hiervoor de nodige hand en span diensten verricht. Vooral rond oogsttijd als de (aard-)appelen, tuinbonen, peulen, erwten etc. gerooid, geplukt en gepeld moesten worden was het een drukte van belang. Geen wonder dat Jeannette en ik als voorbereiding op de pensionering een moestuincursus hebben gevolgd om de kennis weer op te frissen. Dat werd de eerste moestuincursus die werd opgezet door Groei & Bloei, EAV en VTV-Zuid. Het jaar erop zijn we begonnen met een moestuin in Zuid, omdat we destijds in Apeldoorn West woonden.

Oktober vorig jaar heb ik gereageerd op de oproep om als bestuurslid de ledenadministratie bij te gaan houden. Die taak werd in eerste instantie gegund aan Klaas, maar toen hij doorschoof naar de vrijgekomen vacature voor secretaris heb ik me opnieuw kandidaat gesteld. Ter voorbereiding op deze bestuursfunctie heb ik naast onze jaarverslagen ook die van VTV Apeldoorn-Zuid nog eens doorgenomen. Vooral die van ‘21-’22, het jaar waarin het 45-jarig bestaan werd gevierd, maakte mij enthousiast.

Mijn primaire taak in het bestuur is het onderhouden van de ledenadministratie, maar daarnaast ben ik als bestuurslid natuurlijk ook mede verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging. Nadenken over de plannen binnen de vereniging en het informeren bij de leden hoe het met hen gaat. Wanneer iets minder goed gaat moet hier vanuit het bestuur naar gehandeld worden. Dit is een taak die we gezamenlijk dragen en wat het besturen extra bijzonder en betekenisvol maakt. Dat doe je natuurlijk niet zonder de mensen om wie het echt gaat n.l. de leden! In de voorbereidingsperiode heb ik gemerkt dat er veel speelt binnen de vereniging. Veel te doen dus en zoals mijn kleinzoon het zou uitdrukken: “Ik heb er echt zin in in.”  


Klaas Nauta – secretaris

Onlangs is in de ledenvergadering een uitbreiding van ons bestuur aangekondigd. Het leek ons zinvol om de leden nader met onze bestuursleden kennis te laten maken. Hierbij stel ik mij wat uitgebreider aan u voor. Iedere nieuwsbrief komt een volgend bestuurslid aan bod.

Ik ben Klaas Nauta. Woonachtig in Apeldoorn, getrouwd met Henriëtte en geboren in St Pancras (Noord Holland) waar ik de eerste twintig jaar van mijn leven heb gewoond. Vader van vier volwassen zonen, en inmiddels opa van vier kleinkinderen in de leeftijd 1- 9 jaar. Ik werk fulltime als leerkracht binnen het basisonderwijs van Leerplein 055. Houd van lezen, en volg piano- en fluitlessen. Ik zing wekelijks in een koor in Dieren.                                                

Najaar 2023 heb ik mij aangemeld voor de oproep van ledenadministrateur. Dit ben ik tot de afgelopen maand geweest. Nu ben ik doorgeschoven naar de rol van secretaris een heeft Ton Berenschot de ledenadministratie overgenomen.

Al zo’n 20 jaar ben ik verbonden aan deze vereniging en heb ik heel veel verschillende tuinliefhebbers leren kennen. Dit begon met een enkele tuin naast Bertus Otter. Met hem werkte ik ook samen in de kantine, waar iedere zaterdag een bardienst nodig was. Ook in de middag. Er was destijds nog een jeu de boulesbaan achter de kantine waar ’s middags fanatiek op werd gespeeld.

Bertus stopte kort daarna met tuinieren en ik nam zijn tuin over. Toen later nog een tuin werd opgezegd, heb ik een tuin vlakbij erbij gehuurd. Mijn doel was om er een vogelvriendelijke tuin van te maken, met beplanting in 3 lagen. Een kruidenlaag, een heester- of struiklaag, en een boomlaag. Mijn tuin grenst aan de boomsingel, dus er waren diverse bomen aanwezig. In de tuin plantte ik m.n. fruitbomen, besheesters en een paar naaldbomen. Ik geloof dat ik gemiddeld wat vaker heggen snoei dan de gemiddelde moestuinder maar dat is een eigen keus.  Tussendoor geeft het mij voldoening om het groen in toom te houden en te verzorgen. Uiteraard houd ik ruimte over voor de bedden waarop ik groente, bloemen en kruiden wil verzorgen.

Vorig jaar vroeg iemand in de nieuwsbrief welke leden lid zijn van Velt. (vereniging voor ecologisch leven en tuinieren (zij geven een tweemaandelijks blad uit en promoten milieuvriendelijk tuinieren). Het was erg leuk om met diverse medetuinliefhebbers op elkaars tuin te kijken en elkaar te bevragen op de stijl van tuinieren. Zulke initiatieven kan ik persoonlijk erg waarderen. Ik hoop dat de tuin naast een prettige plek om te kunnen werken, rusten en bewerken, tevens een plaats zal zijn waarin mensen van elkaar willen leren. Er is al eens genoemd dat het mooi zou zijn om EAV breed te inventariseren wat we op onze tuinen tegenkomen aan natuur etc.

Mocht u mij eens willen spreken of ontmoeten, een grote kans heeft u op de zaterdagen, en de avonden. Zeker nu de dagen weer wat lengen is het fantastisch om de vogelzang te horen.

Ik wens u allen een heerlijk en vruchtbaar tuinseizoen. Geniet van alle moois op ons terrein!